Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej

Grudzińskiego 4 81-103 Gdynia 3 skr. pocztowa 18

fax +48/261262230

NIP 958-13-23-501
REGON 191906608
KRS 0000066650

numery kont bankowych:
Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej:
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

Polish Hyperbaric Research:
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796


© 2019 www.ptmith.net.pl - redakcja@ptmith.net.pl