XXII Konferencja Naukowa PTMiTH

Pod egidą Komisji Oceanotechniki Sekcji Fizyki Morza Komitetu Badań Morza PAN z udziałem międzynarodowym

27 listopada 2021 roku (sobota) online od godz. 10.00 do 21.15

Kolejna konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej odbędzie się w trybie online w dniu
27 listopada 2021 roku w godzinach 10.00 – 21.15.

Tegoroczna konferencja odbywa się pod patronatem Komisji Oceanotechniki Sekcji Fizyki Morza Komitetu Badań Morza Polskiej Akademii Nauk.

Wykład inauguracyjnych na temat Współczesne zagrożenia na morzu w świetle ratownictwa morskiego wygłosi Wiceadmirał (rez.) dr inż. Ryszard Szczepan DEMCZUK.

Podczas konferencji planowane są cztery sesje referatowe:

I Sesja referatowa Medycyna prowadzący dr hab. n. med. Piotr Siermontowski prof. AMW;
Prelegenci: prof. Krzysztof J. Chomiczewski, prof. Ewa Ziemann, prof. Aleksandra Żebrowska, prof. Andrzej Buczyński, dr Wojciech Giermaziak

II Sesja referatowa Technika prowadzący dr hab. inż. Adam Olejnik prof. AMW;
Prelegenci: prof. Grzegorz Grzeczka, prof. Tadeusz Graczyk, prof. Krzysztof Kubiak, prof. Dariusz Bogucki, prof. Waldemar Walczowski

III Sesja referatowa VARIA prowadzący prof. dr hab. n. med. Andrzej Buczyński
Prelegenci: referaty zgłoszone przez członków PTMiTH

IV Sesja referatowa – Debiutanci prowadzący dr hab. inż. Grzegorz Grzeczka prof. AMW, dr hab. inż. Adam Olejnik prof. AMW; Prelegenci: inż. Waldemar Kryszak, inż. Mateusz Banach, inż. Patryk Zając, inż. Piotr Budych, inż. Łukasz Sokół.

Ważne informacje:

1. Konferencja odbywa się w trybie zdalnym za pomocą platformy MS TEAMS.
2. Udział w konferencji należy zgłosić do dnia 10.11.2021 roku na email: konferencja@ptmith.net.pl, do listu proszę dołączyć potwierdzenie wpłaty za udział w konferencji.
3. Opłata za udział w konferencji wynosi 250,00 zł, wpłata na konto Nest Bank nr 20 1870 1045 2083 1059 7520 0001 do dnia 10.11.2021 (członkowie PTMiTH 50% opłaty). Prelegenci udział bezpłatny.
4. W dniu 25.11.2021 roku zarejestrowanym uczestnikom konferencji zostaną drogą email wysłane zaproszenia do udziału w przedsięwzięciu.
5. W dniach od 15.11 do 18.11 odbędą się próby techniczne z prelegentami, szczegóły prosimy uzgadniać na email: a.olejnik@amw.gdynia.pl
6. Kolejny komunikat ukaże się w dniu 11.11.2021 roku.

Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej

Grudzińskiego 4 81-103 Gdynia 3 skr. pocztowa 18

fax +48/261262230

NIP 958-13-23-501
REGON 191906608
KRS 0000066650

numery kont bankowych:
Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej:
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

Polish Hyperbaric Research:
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796


© 2020 www.ptmith.net.pl - redakcja@ptmith.net.pl