Szanowni Państwo, Informujemy, że mając na uwadze bezpieczeństwo Uczestników i Prelegentów, planowana w terminie listopad 2020 XXII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej w zawiązku z sytuacją epidemiologiczną i zagrożeniem rozpowszechniania się koronawirusa COVID-19 zostaje odwołana w tym roku i przeniesiona na 2021 rok. Powodem jest niepokojąco rozwijająca się sytuacja epidemiologiczna dotycząca COVID-19 oraz zgodnie za Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego, jak i ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z uwagi na kluczową rolę profesjonalistów medycznych w prewencji szerzenia się zakażeń rekomenduje odwołanie wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne.

Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej

Grudzińskiego 4 81-103 Gdynia 3 skr. pocztowa 18

fax +48/261262230

NIP 958-13-23-501
REGON 191906608
KRS 0000066650

numery kont bankowych:
Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej:
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

Polish Hyperbaric Research:
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796


© 2020 www.ptmith.net.pl - redakcja@ptmith.net.pl