Zarząd

Zarząd Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej

Zarząd Towarzystwa 2014 - 2016
dr med. Maciej Konarski Prezes Zarządu Towarzystwa
dr hab. med. Agnieszka Pedrycz prof. UML I v-ce Prezes
dr inż. Adam Olejnik II v-ce Prezes
dr med. Piotr Siermontowski Skarbnik
dr Paweł Różański Członek zarządu
dr hab. med. Paweł Zarzycki prof. PK Członek zarządu
dr stom. Janina Walczyńska Członek zarządu
Krzysztof Stopierzyński Członek zarządu


Komisja rewizyjna
dr med. Bartosz Morawiec
mgr inż. Dorota Kaczerska
dr inż. Michał Penkowski


Honorowy Sąd Koleżeński
dr hab. med. Ryszard Kłos prof. AMW
Andrzej Ratajczak
Zbigniew Jeszke


© 2017 www.ptmith.net.pl - redakcja@ptmith.net.pl