Wcześniejsze zarządy



Prezesi Zarządu PTMiTH w latach:
I Kadencja: 1998 - 2001 dr n. med. Jarosław Krzyżak
II Kadencja: 2002 - 2004 dr hab. n. med. Romuald Olszański
III Kadencja: 2005 - 2007 dr hab. inż. Ryszard Kłos
IV Kadencja: 2007 - 2010 dr n. med. Piotr Siermontowski
V Kadencja: 2011 - 2013 dr inż. Adam Olejnik


© 2017 www.ptmith.net.pl - redakcja@ptmith.net.pl