Konferencje

Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej


Zapraszamy na XX Konferencję, która obędzie się dniach
22 - 25 listopada 2018 w Hotelu ASTOR w Jastrzębiej Górze

 Informacje organizacyjne XX Konferencji PTMiTH
 Program XX Konferencji (zaktualizowany)

 Program Pierwszej Konferencji 1999 r.
 Program Drugiej Konferencji 2000 r.
 Program Trzeciej Konferencji 2001 r.
Czwarta Konferencja 2002 r.
 Program Piątej Konferencji 2003 r.
 Program Szóstej Konferencji 2004 r.
 Streszczenia Szóstej Konferencji 2004 r.
 Program Siódmej Konferencji 2005 r.
 Streszczenia Siódmej Konferencji 2005 r.
 Program Ósmej Konferencji 2006 r.
 Streszczenia Ósmej Konferencji 2006 r.
 Program Dziewiątej Konferencji 2007 r.
 Streszczenia Dziewiątej Konferencji 2007 r.
 Program Dziesiątej Konferencji 2008 r.
 Streszczenia Dziesiątej Konferencji 2008 r.
 Program Jedenastej Konferencji 2009 r.
 Streszczenia Jedenastej Konferencji 2009 r.
 Program Dwunastej Konferencji 2010 r.
 Streszczenia Dwunastej Konferencji 2010 r.
 Program Trzynastej Konferencji 2011 r.
 Streszczenia Trzynastej Konferencji 2011 r.
 Program Czternastej Konferencji 2012 r.
 Streszczenia Czternastej Konferencji 2012 r.
 Program Piętnastej Konferencji 2013 r.
 Streszczenia Piętnastej Konferencji 2013 r.
 Program i Streszczenia Szesnastej Konferencji 2014 r.
 Program Siedemnastej Konferencji 2015 r.
 Program Osiemnastej Konferencji 2016 r.
 Streszczenia Osiemnastej Konferencji 2016 r.
 Program Dziwietnastej Konferencji 2017 r.

Sprawozdania z konferencji


 Sprawozdanie z Siódmej Konferencji 2005 r.
 Sprawozdanie z Ósmej Konferencji 2006 r.
 Sprawozdanie z Dziewiątej Konferencji 2007 r.
 Sprawozdanie z Dziesiątej Konferencji 2008 r.
 Sprawozdanie z Jedenastej Konferencji 2009 r.
 Sprawozdanie z Trzynastej Konferencji 2011 r.
 Sprawozdanie z Pietnastej Konferencji 2013 r.
 Sprawozdanie z Siedemnastej Konferencji 2015 r.
Galeria zdjęć z Siedemnastej Konferencji 2015 r.
 Sprawozdanie z Osiemnastej Konferencji 2016 r.


 Program konferencji NURTECH 2010
 Streszczenia referatów konferencji NURTECH 2010

* Do przeglądania plików niezbędny jest program Adobe Reader (do pobrania za darmo, ze strony producenta).


© 2018 www.ptmith.net.pl - redakcja@ptmith.net.pl